Вакансии и предложенияՇիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիր
24.05.2018
«Ռուսաց լեզու» առարկայի ուսուցիչ Աշխատանքի նկարագրություն
 
«Ռուսաց լեզու» առարկայի ուսուցիչը դասավանդում է ճեմարանի միջին և/կամ ավագ դպրոցում: Օտար լեզուների ամբիոնի անդամ լինելով մասնակցում է ամբիոնի աշխատանքներին Միջազգային բակալավրիատի պահանջներին համապատասխան առարկայական, միջառարկայական ծրագրերի տեղայնացում, գործընկերների հետ թեմատիկ միավորների մշակում և իրականացում: Գործունեությունը ծավալում է սովորողակենտրոն ուսուցման սկզբունքով, արձանագրում է յուրաքանչյուր սովորողի առանձնահատկությունները, հետաքրքրությունները և կազմակերպում է կրթադաստիարակչական գործունեություն ելակետ ունենալով տվյալ սովորողի ներդաշնակ զարգացումը:
 
Պահանջվող գիտելիքներ և կարողություններ
 
Ուսուցիչը պետք է հիմնովին տիրապետի դասավանդվող առարկային և սիրի ուսուցչի մասնագիտությունը:
Պետք էիմաեա'
  • հանրակրթական առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի պահանջները և բովանդակությունը.
  • առարկայի դասավանդման և գնահատման մեթոդաբանությունը:
 
Պետք է կարողանա
  • գրագետ կիրառել մանկավարժական և հոգեբանական մոտեցումները.
  • սովորողների ուսումնառության տարբեր ոճերին և կրթական կարիքներին համապատասխան դասավանդման տեխնոլոգիաներ, մեթոդներ ընտրել և կիրառել.
  • իրավիճակները վերլուծել, գնահատել և համապատասխան արձագանքով հետադարձ կապ ապահովել.
  • թիմով աշխատել, համագործակցել սաների, գործընկերների հետ.
  • արտահայտիչ և մատչելի խոսել.
  • Միջազգային բակալավրիատի գաղափարախոսությունը, պահանջները, ինչպես նաև այլ նորարարական գաղափարներն ընդունելու, սովորելու և կիրառելու պատրաստակամ լինել.
  • անգլերենով կամ այլ օտար լեզուներով կարդալ, հաղորդակցվել և/կամ կատարելագործվելու պատրաստակամություն դրսևորել:
 
Լրացուցիչ տեղեկություններ
 
Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@shirakatsy.am և  career@rau.am հասցեներին:
Նամակի թեմայի (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք («Ռուսաց լեզու» առարկայի ուսուցիչ ):
Նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն մրցույթի:
Դիմելու վերջնաժամկետը 08.06.2018:
Газета РАУ
Образование - лучшая инвестиция
0502/16
Я выбираю этот путь - путь знаний. Промо-ролик "Путь" студентки по направлению "Журналистика" Исабель Броян.
Подробнее
Гаяне Аветисян: “Изобразительное искусство - это болезнь. И я до сих пор болею”.
0505/18
Гаяне всегда чем-то занята в своей мастерской, когда бы я ни была там. Помню, лишь раз она смогла оторваться от работы, сесть и, посмотрев мне в глаза, поговорить. Обычно мы беседуем так: я фотографирую, она рисует.
Подробнее
Սեփական իրավունքների իմացությունը մշակութային ժառանգության պահպանության հարցում. Վազգեն Զախարյան
0811/17
Հայ-Ռուսական համալսարանում տաղանդավոր և բազմակողմանի զարգացած ուսանողների պակաս չկա: Այդպիսի ուսանողներից է Վազգեն Զախարյանը:
Подробнее
Two sides of his Soul
2405/19
Who knows: maybe later he will Decide what he really wants. The two sides of his Soul are still In conflicts, discussions and thoughts...
Подробнее
Фотографировать - значит любить…
2703/17
Эмма Марашлян - значимая фигура на площадке современной армянской фотоиндустрии. Женщина-"пропаганда", прививающая обществу свой безукоризненный вкус. Фотографии Эммы - возможность прочувствовать, пережить и стать частью важного и глубокого, а ее мысли - свод правил и мироощущения.
Подробнее
Я выбираю РАУ!
0109/16
Проект "Газеты.РАУ": мы выбираем Российско-Армянский университет, а ты? Фото: Лилит Манучарян, Лилит Саркисян.
Подробнее
RAU TV
Презентация книг Лианы Шахвердян в РАУ
1405/19
Презентация книг "Весна отчаяния" и "Многоточие" Лианы Шахвердян состоялась в Институте востоковедения Российско-Армянского университета 3 мая. На встрече также присутствовала писатель, журналист-исследователь Валерия Олюнина.
Подробнее
Хроника: Май
0606/17
Хроника событий Российско-Армянского университета. Май 2017 г.
Подробнее
"Последний звонок" школы "Усмунк".
3005/19
В Доме Культуры Российско-Армянского университета 24 мая состоялся "Последний звонок" учащихся школы "Усмунк".
Подробнее
Чествование победителей Международной научной конференции
1405/19
18 апреля в Российско-Армянском университете состоялось чествование победителей конференции Ломоносов 2019.
Подробнее
Auditorium: Армен Ананикян
0204/19
20 марта в РАУ состоялась лекция Армена Ананикяна на тему "Introduction to Linux operating system"
Подробнее
Всемирный день поэзии-2019 в РАУ
2503/19
Традиционный Поэтический флешмоб в честь Всемирного дня поэзии состоялся в Российско-Армянском университете 21 марта.
Подробнее